piątek, 17 lutego 2012

Dekadenckie nastroje i postawy w literaturze Młodej Polski. Scharakteryzuj je na podstawie dowolnie wybranych utworów


oto lista gotowych tematów:Wszystkie prezentacje zawierają, konspekt, bibliografię oraz treść pracy, istnieje możliwość modyfikacji gotowego tematu oraz stworzenia nowego.1. Motyw dziecka w literaturze i sztuce.
 2. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?
     Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie
 4. Omów środki językowe i ich funkcje we współczesnych tekstach kabaretowych
 5. Codzienność i odświętność szlachecka w literaturze XVI i XVII  wieku . Rozważ temat przywołując wybrane przykłady.
6. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
7. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?                 
    Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie.
8. Rycerz w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Przedstaw temat analizując wybrane utwory
9. Motyw syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie
10. Postawa Prometejska w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy materiału rzeczowego.
11. Literackie spojrzenie na polską wieś.
12. Dekadenckie nastroje i postawy w literaturze
      Młodej Polski. Scharakteryzuj je na podstawie dowolnie wybranych utworów
13. Motyw apokalipsy w literaturze
14. Motyw Boga
15. Motyw szaleństwa
16. Wojna i okupacja
17. Kobieta Boroku i Renesansu
18. Motyw końca świata
19. Motyw zdrady małżeńskiej
20. Motyw animalistyczny w literaturze
21. Impresjonizm w literaturze i sztuce
22. bohater literacki i jego filmowe wcielenie, omów temat na 3 przykładach.
23. Świat labirynt, sen teatr. Która z koncepcji postrzegania świata jest Ci najbliższa.
24. Codzienność w literaturze i sztuce.
25. Uzależnienia i ich w pływ na życie ludzkie w literaturze i filmie.
26. Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny”. Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie    
      mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
27. Przedstaw i omów motyw pracy w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów 


Cena za gotową prezentację to 40 zł
Każda zawiera bibliografię, konspekt oraz treść pracy.
kubislawa@wp.pl
gg: 6415879 (niewidoczny)

Literackie spojrzenie na polską wieś.


oto lista gotowych tematów:Wszystkie prezentacje zawierają, konspekt, bibliografię oraz treść pracy, istnieje możliwość modyfikacji gotowego tematu oraz stworzenia nowego.1. Motyw dziecka w literaturze i sztuce.
 2. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?
     Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie
 4. Omów środki językowe i ich funkcje we współczesnych tekstach kabaretowych
 5. Codzienność i odświętność szlachecka w literaturze XVI i XVII  wieku . Rozważ temat przywołując wybrane przykłady.
6. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
7. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?                 
    Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie.
8. Rycerz w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Przedstaw temat analizując wybrane utwory
9. Motyw syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie
10. Postawa Prometejska w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy materiału rzeczowego.
11. Literackie spojrzenie na polską wieś.
12. Dekadenckie nastroje i postawy w literaturze
      Młodej Polski. Scharakteryzuj je na podstawie dowolnie wybranych utworów
13. Motyw apokalipsy w literaturze
14. Motyw Boga
15. Motyw szaleństwa
16. Wojna i okupacja
17. Kobieta Boroku i Renesansu
18. Motyw końca świata
19. Motyw zdrady małżeńskiej
20. Motyw animalistyczny w literaturze
21. Impresjonizm w literaturze i sztuce
22. bohater literacki i jego filmowe wcielenie, omów temat na 3 przykładach.
23. Świat labirynt, sen teatr. Która z koncepcji postrzegania świata jest Ci najbliższa.
24. Codzienność w literaturze i sztuce.
25. Uzależnienia i ich w pływ na życie ludzkie w literaturze i filmie.
26. Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny”. Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie    
      mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
27. Przedstaw i omów motyw pracy w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów 


Cena za gotową prezentację to 40 zł
Każda zawiera bibliografię, konspekt oraz treść pracy.
kubislawa@wp.pl
gg: 6415879 (niewidoczny)

Postawa Prometejska w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy materiału rzeczowego.


oto lista gotowych tematów:Wszystkie prezentacje zawierają, konspekt, bibliografię oraz treść pracy, istnieje możliwość modyfikacji gotowego tematu oraz stworzenia nowego.1. Motyw dziecka w literaturze i sztuce.
 2. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?
     Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie
 4. Omów środki językowe i ich funkcje we współczesnych tekstach kabaretowych
 5. Codzienność i odświętność szlachecka w literaturze XVI i XVII  wieku . Rozważ temat przywołując wybrane przykłady.
6. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
7. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?                 
    Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie.
8. Rycerz w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Przedstaw temat analizując wybrane utwory
9. Motyw syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie
10. Postawa Prometejska w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy materiału rzeczowego.
11. Literackie spojrzenie na polską wieś.
12. Dekadenckie nastroje i postawy w literaturze
      Młodej Polski. Scharakteryzuj je na podstawie dowolnie wybranych utworów
13. Motyw apokalipsy w literaturze
14. Motyw Boga
15. Motyw szaleństwa
16. Wojna i okupacja
17. Kobieta Boroku i Renesansu
18. Motyw końca świata
19. Motyw zdrady małżeńskiej
20. Motyw animalistyczny w literaturze
21. Impresjonizm w literaturze i sztuce
22. bohater literacki i jego filmowe wcielenie, omów temat na 3 przykładach.
23. Świat labirynt, sen teatr. Która z koncepcji postrzegania świata jest Ci najbliższa.
24. Codzienność w literaturze i sztuce.
25. Uzależnienia i ich w pływ na życie ludzkie w literaturze i filmie.
26. Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny”. Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie    
      mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
27. Przedstaw i omów motyw pracy w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów 


Cena za gotową prezentację to 40 zł
Każda zawiera bibliografię, konspekt oraz treść pracy.
kubislawa@wp.pl
gg: 6415879 (niewidoczny)

Motyw syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie


oto lista gotowych tematów:Wszystkie prezentacje zawierają, konspekt, bibliografię oraz treść pracy, istnieje możliwość modyfikacji gotowego tematu oraz stworzenia nowego.1. Motyw dziecka w literaturze i sztuce.
 2. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?
     Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie
 4. Omów środki językowe i ich funkcje we współczesnych tekstach kabaretowych
 5. Codzienność i odświętność szlachecka w literaturze XVI i XVII  wieku . Rozważ temat przywołując wybrane przykłady.
6. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
7. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?                 
    Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie.
8. Rycerz w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Przedstaw temat analizując wybrane utwory
9. Motyw syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie
10. Postawa Prometejska w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy materiału rzeczowego.
11. Literackie spojrzenie na polską wieś.
12. Dekadenckie nastroje i postawy w literaturze
      Młodej Polski. Scharakteryzuj je na podstawie dowolnie wybranych utworów
13. Motyw apokalipsy w literaturze
14. Motyw Boga
15. Motyw szaleństwa
16. Wojna i okupacja
17. Kobieta Boroku i Renesansu
18. Motyw końca świata
19. Motyw zdrady małżeńskiej
20. Motyw animalistyczny w literaturze
21. Impresjonizm w literaturze i sztuce
22. bohater literacki i jego filmowe wcielenie, omów temat na 3 przykładach.
23. Świat labirynt, sen teatr. Która z koncepcji postrzegania świata jest Ci najbliższa.
24. Codzienność w literaturze i sztuce.
25. Uzależnienia i ich w pływ na życie ludzkie w literaturze i filmie.
26. Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny”. Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie    
      mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
27. Przedstaw i omów motyw pracy w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów 


Cena za gotową prezentację to 40 zł
Każda zawiera bibliografię, konspekt oraz treść pracy.
kubislawa@wp.pl
gg: 6415879 (niewidoczny)

Rycerz w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Przedstaw temat analizując wybrane utwory


oto lista gotowych tematów:Wszystkie prezentacje zawierają, konspekt, bibliografię oraz treść pracy, istnieje możliwość modyfikacji gotowego tematu oraz stworzenia nowego.1. Motyw dziecka w literaturze i sztuce.
 2. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?
     Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie
 4. Omów środki językowe i ich funkcje we współczesnych tekstach kabaretowych
 5. Codzienność i odświętność szlachecka w literaturze XVI i XVII  wieku . Rozważ temat przywołując wybrane przykłady.
6. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
7. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?                 
    Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie.
8. Rycerz w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Przedstaw temat analizując wybrane utwory
9. Motyw syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie
10. Postawa Prometejska w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy materiału rzeczowego.
11. Literackie spojrzenie na polską wieś.
12. Dekadenckie nastroje i postawy w literaturze
      Młodej Polski. Scharakteryzuj je na podstawie dowolnie wybranych utworów
13. Motyw apokalipsy w literaturze
14. Motyw Boga
15. Motyw szaleństwa
16. Wojna i okupacja
17. Kobieta Boroku i Renesansu
18. Motyw końca świata
19. Motyw zdrady małżeńskiej
20. Motyw animalistyczny w literaturze
21. Impresjonizm w literaturze i sztuce
22. bohater literacki i jego filmowe wcielenie, omów temat na 3 przykładach.
23. Świat labirynt, sen teatr. Która z koncepcji postrzegania świata jest Ci najbliższa.
24. Codzienność w literaturze i sztuce.
25. Uzależnienia i ich w pływ na życie ludzkie w literaturze i filmie.
26. Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny”. Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie    
      mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
27. Przedstaw i omów motyw pracy w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów 


Cena za gotową prezentację to 40 zł
Każda zawiera bibliografię, konspekt oraz treść pracy.
kubislawa@wp.pl
gg: 6415879 (niewidoczny)

Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.


oto lista gotowych tematów:Wszystkie prezentacje zawierają, konspekt, bibliografię oraz treść pracy, istnieje możliwość modyfikacji gotowego tematu oraz stworzenia nowego.1. Motyw dziecka w literaturze i sztuce.
 2. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?
     Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie
 4. Omów środki językowe i ich funkcje we współczesnych tekstach kabaretowych
 5. Codzienność i odświętność szlachecka w literaturze XVI i XVII  wieku . Rozważ temat przywołując wybrane przykłady.
6. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
7. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?                 
    Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie.
8. Rycerz w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Przedstaw temat analizując wybrane utwory
9. Motyw syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie
10. Postawa Prometejska w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy materiału rzeczowego.
11. Literackie spojrzenie na polską wieś.
12. Dekadenckie nastroje i postawy w literaturze
      Młodej Polski. Scharakteryzuj je na podstawie dowolnie wybranych utworów
13. Motyw apokalipsy w literaturze
14. Motyw Boga
15. Motyw szaleństwa
16. Wojna i okupacja
17. Kobieta Boroku i Renesansu
18. Motyw końca świata
19. Motyw zdrady małżeńskiej
20. Motyw animalistyczny w literaturze
21. Impresjonizm w literaturze i sztuce
22. bohater literacki i jego filmowe wcielenie, omów temat na 3 przykładach.
23. Świat labirynt, sen teatr. Która z koncepcji postrzegania świata jest Ci najbliższa.
24. Codzienność w literaturze i sztuce.
25. Uzależnienia i ich w pływ na życie ludzkie w literaturze i filmie.
26. Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny”. Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie    
      mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
27. Przedstaw i omów motyw pracy w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów 


Cena za gotową prezentację to 40 zł
Każda zawiera bibliografię, konspekt oraz treść pracy.
kubislawa@wp.pl
gg: 6415879 (niewidoczny)

Codzienność i odświętność szlachecka w literaturze XVI i XVII wieku . Rozważ temat przywołując wybrane przykłady.


oto lista gotowych tematów:Wszystkie prezentacje zawierają, konspekt, bibliografię oraz treść pracy, istnieje możliwość modyfikacji gotowego tematu oraz stworzenia nowego.1. Motyw dziecka w literaturze i sztuce.
 2. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?
     Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie
 4. Omów środki językowe i ich funkcje we współczesnych tekstach kabaretowych
 5. Codzienność i odświętność szlachecka w literaturze XVI i XVII  wieku . Rozważ temat przywołując wybrane przykłady.
6. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
7. Pieniądz- źródło szczęścia czy demoralizacji człowieka?                 
    Rozwiąż  problem, analizując celowo dobrane utwory literackie.
8. Rycerz w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Przedstaw temat analizując wybrane utwory
9. Motyw syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie
10. Postawa Prometejska w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy materiału rzeczowego.
11. Literackie spojrzenie na polską wieś.
12. Dekadenckie nastroje i postawy w literaturze
      Młodej Polski. Scharakteryzuj je na podstawie dowolnie wybranych utworów
13. Motyw apokalipsy w literaturze
14. Motyw Boga
15. Motyw szaleństwa
16. Wojna i okupacja
17. Kobieta Boroku i Renesansu
18. Motyw końca świata
19. Motyw zdrady małżeńskiej
20. Motyw animalistyczny w literaturze
21. Impresjonizm w literaturze i sztuce
22. bohater literacki i jego filmowe wcielenie, omów temat na 3 przykładach.
23. Świat labirynt, sen teatr. Która z koncepcji postrzegania świata jest Ci najbliższa.
24. Codzienność w literaturze i sztuce.
25. Uzależnienia i ich w pływ na życie ludzkie w literaturze i filmie.
26. Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny”. Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie    
      mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
27. Przedstaw i omów motyw pracy w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów 


Cena za gotową prezentację to 40 zł
Każda zawiera bibliografię, konspekt oraz treść pracy.
kubislawa@wp.pl
gg: 6415879 (niewidoczny)